Bloggen

Spara tid med Fenix EDI

Idag tar i princip alla våra kunder emot en stor del av leverantörsfakturorna via EDI. Här finns givetvis mycket tid att spara genom att både skanning och tolkning kan hoppas över. Men här finns ännu mer tid att spara genom att även automatisera ankomstbokningen av EDI-fakturorna. Det kan vi göra genom att utnyttja en referens på fakturan. Ett … Läs mer »

Talk less – do more!

Att byta ekonomisystem kan kännas som ett stort projekt. Det tycker inte vi. Faktum är att vi just bytt ekonomisystem hos fyra kommunala bolag på mindre än en vecka per projekt. På den tiden är fakturor inskannade och tolkade, betalningar skickade till banken och återredovisningen inläst. Naturligtvis är fakturorna också attesterade elektroniskt. Lägger vi på … Läs mer »

Anläggningsredovisning i Fenix

Det är snart dags för många företag att upprätta den tredje årsredovisningen enligt K3. Som bekant kräver K3 att anläggningstillgångar skall skrivas av i enlighet med den återstående livslängden på anläggningens olika delar. När livslängden avviker mellan olika delar i anläggningen så skall dessa delar skrivas av individuellt – så kallad komponentavskrivning. För tredje året … Läs mer »

Skattemässiga avskrivningar i Fenix

Det är åter bokslutsdags och för tredje året skall nu årsredovisning upprättas enigt K3. För fastighetsbolag innebär detta att de skattemässiga värdena alltmer börjar avvika från de bokföringsmässiga, dels i form av att den avskrivningsprocent som numera används avviker från den skattemässiga och dels för att en mängd aktiveringar i balansräkningen fortfarande skrivs av genom … Läs mer »

Många lösningar för en uppgift

Hur svårt kan det vara? Jag har en TV, men en hel hög med fjärrkontroller. Det är riktigt irriterande och väldigt omständligt. Samma sak gäller faktiskt i än högre grad för ekonomisystem. Många organisationer har en uppsjö av olika applikationer för att hantera det som rimligen borde skötas i ett program. Problemen är många; flera … Läs mer »

Projektbudget och projektprognos

Alla som drivit projekt vet hur svårt det kan vara att uppskatta kostnaderna och hålla koll på alla projekten. Varför inte inför en projektbudget och/eller projektprognos. Lägg kostnader som kan drivas i projektform på en mer övergripande nivå och fördela ut kostnaderna på projekt. Låt den som ska vara ansvarig för projektet göra en budget. … Läs mer »

Gör budgetmallarna ännu mer flexibla och lättunderhållna

Lägg upp budgetnamn och budgetår som skuggkoder i Fenix. Då kan man enkelt ändra i Fenix i skuggkodsregistret på budgetår och budgetnamn och voila, alla mallarna är nu uppdaterade. Detta kan användas t ex när man ska registrera första prognosen efter att ha gjort budgeten. Glöm inte att låsa budgeten eller prognosen i Fenix under … Läs mer »