Uddevallas kommunala VA-bolag Västvatten har beslutat sig för att byta ekonomissyetm till Fenix Ekonomi. Controllern Roger Larsson har varit involverad i beslutsprocessen, berättar att deras nuvarande system är anpassat för betydligt större organisationer och därmed upplevs som väldigt stelbent ur ett användarperspektiv.

Vad är främsta skälet till att ni valde Fenix?
– Framförallt ett medarbetarfokus, där vi vill ha allt samlat på ett ställe med så få inloggningar som möjligt. Det känns också som att potentialen i systemet är mycket hög, säger Roger.
– Rent praktiskt gick vi tillväga så att vi rangordnade ett antal system, inklusive vårt nuvarande, utifrån vad vi ansåg var viktiga områden och där fick Fenix högst betyg.

Vad ser du som de främsta fördelarna jämfört med andra system?
– Flexibiliteten och möjligheten att vända och vrida på just “mina” egna rapporter. I Fenix kan respektive användare vrida och vända på sina egna rapporter, och därmed få en bättre överblick inom det egna ansvarsområdet.