Alma Talent – ett svenskt mediehus med välkända varumärken som Affärsvärlden, Ny Teknik, Dagens Media, Lag & Avtal m fl – har valt Fenix Ekonomi som sitt ekonomi- och redovisningssystem. Med Fenix får Alma Talent ett system som enkelt kan skräddarsys för bolagets behov och samtidigt integreras med befintliga affärssystem.

Alma Talent AB ingår i den finska mediekoncernen Alma Media, och under några år har man använt sig av koncernens gemensamma ekonomi- och redovisningssystem. Men med totalt 11 bolag i den svenska delen av koncernen har man känt ett växande behov av att ha en svensk partner och ett system som enklare kan anpassas efter den lite speciella bokföringsstruktur som byggts upp mellan bolagen.

– Vi tittade på en del olika system men kom fram till att Akribi och Fenix Ekonomi var det rätta valet för oss. Många andra system är väldigt omfattande och därmed inte lika enkla att skräddarsy och anpassa efter våra behov, säger Oskar Söderlind, projektledare inom IT och Business Systems på Alma Talent.

Korta ledtider
Alma Talent är en återkommande kund till Akribi och har tidigare använt systemet Orion, som var en föregångare till dagens Fenix. Det bidrog också till att göra valet enklare.
– Vi gör väldigt mycket av anpassningarna och integrationerna själva, men när vi har behov av support i någon form så är ledtiderna väldigt korta. Det blir enklare att arbeta med en lite mindre och mer personlig partner som Akribi, och steget från idé till lösning är sällan långt, fortsätter Oskar.

Just nu jobbar han för fullt med att koppla samman Almas övriga system med Fenix och skapa system för import av olika ekonomidata från de olika bolagen. Även om det är ett omfattande arbete tycker han att processen går smidigt.
– Den stora utmaningen för oss just nu är hur kostnaderna ska fördelas mellan våra olika bolag, men det vet vi att Fenix kommer att kunna hantera på ett bra sätt.