Det är snart dags för många företag att upprätta den tredje årsredovisningen enligt K3. Som bekant kräver K3 att anläggningstillgångar skall skrivas av i enlighet med den återstående livslängden på anläggningens olika delar. När livslängden avviker mellan olika delar i anläggningen så skall dessa delar skrivas av individuellt – så kallad komponentavskrivning.

För tredje året skall nu årsredovisning upprättas enigt K3. För fastighetsbolag innebär det att komponentavskrivning skall tillämpas. Många bolag väljer dock fortfarande att hantera dessa avskrivningar i Excel eller andra system som inte från början är konstruerade för komponentavskrivning.

Vid den grundläggande designen av Fenix anläggningsredovisning, hade vi komponentavskrivningen i åtanke och därför fick programmet full funktionalitet från början. Vi vill därför rekommendera, för företag som ännu inte gjort det, att använda Fenix anläggningsredovisning för hantering, uppföljning och avskrivning av företagets anläggningar.

Genom detta får man dessutom ett enhetligt system för såväl redovisning som anläggningsredovisning och genom vår nya modul för projektaktivering erhåller man ett enkelt och lättarbetat gränssnitt för aktivering av nya anläggningar oavsett om detta är enskilda investeringar eller genomförda större projekt.

Använder ni inte Fenix Anläggningsredovisning idag, kontakta oss för ett förslag på enkel övergång.