Vår utmaning är alltid att hitta en mix av seminarium och innehåll som passar alla. I år markerar vi våra seminarium med en kod för att du lättare skall hitta rätt seminarium för dig.

Tisdagen den 24 september, gemensamt för alla

Nyheter
Fenix utvecklas efter principen ”Continuous Delivery”. Det innebär att vi löpande släpper små nya versioner. Ofta så ofta som två gånger per månad. Här går vi igenom alla nyheter och förändringar som gjorts sedan senaste användarmötet.

Financials Frågeanvändare
En del av Akribi Financials är avsedd för de användare som skall kunna attestera- och söka fakturor samt ta fram rapporter och dashboards. Financials Frågeanvändare kommer att ersätta Fenix Anywhere.

Betalningar
Betalningar enligt ISO20022 (t.ex Sepa) kommer att bli allt vanligare. Vi berättar om hur det påverkar betalningar i Fenix nu och i framtiden.

Säkerhet
Fenix Cloud som en molntjänst ställer höga krav på säkerhet. Vår tekniska miljö är säkerhetsklassad, men det räcker inte. Som kund måste inloggningar skyddas av tvåfaktorsautentisering, lokala virusskydd installeras och filkopiering säkras. Vi förklarar hur ni som kund kan skydda er på bästa sätt.

Support
Vår supportavdelning finns tillgänglig för att hjälpa. Men vi behöver er hjälp för att göra ett bra arbete. Vi beskriver hur ni kan underlätta vårt arbete och samtidigt hjälpa er själva. Vi förklarar också hur vårt supportsystem fungerar och vilken hjälp som finns att tillgå..

Onsdagen den 25 september, valbara seminarium

Q&A
Nytt för i år är att vi i under eftermiddagen har reserverat ett konferensrum för att diskutera kundunika punkter. Våra specialister finns på plats för att hjälpa till och diskutera sådant som kanske inte är av gemensamt intresse.

Rapportering  
Fenix innehåller ett stort antal verktyg för att skapa rapporter. Vi går igenom de vanligaste och ger exempel på vilka verktyg som passar bäst beroende på vad man vill åstadkomma.

Kalkyl   
Det enklaste och samtidigt mest avancerade rapporteringsverktyget är 2XL, eller Kalkyl som det heter i Fenix. Vi visar hur du skapar egna rapporter från både från redovisning och anläggningsredovisning.

Kundfakturering  
Fenix kundfakturering kan användas både för att skapa enkla enstaka enkla fakturor och för att skapa avancerade avtalsfakturor som e-faktura. Här går vi igenom alla kända- och mindre kända funktioner. Fokus kommer att ligga på de nya funktionerna för utgående e-fakturor (EDI).

EDI  
Efter några månader med Fenix är det inte ovanligt att 80% av alla leverantörsfakturor är e-fakturor. Men det slutar inte där, med avancerade kopplingstabeller, Peppol och integration med inköpssystem kan merparten av fakturorna gå hela vägen till betalning helt automatiskt.

Redovisning  
Validering och automatisering är vägen till korrekt redovisning. Eliminera felen tidigt i flödet och minimera manuellt arbete. Vi går igenom vilka verktyg som finns i Fenix och hur man sätter upp ett datasäkert system.

Avancerad grid- och pivothantering  
Att söka information i ekonomisystemet är en av de vanligaste uppgifterna. Fenix Datagrid och Pivotanalyser är fantastiska verktyg som gör att man nästan helt slipper använda traditionella listor. Vi visar här hur man med filter, grupperingar och Excelexport kan skapa rapporter för många ändamål.

Financials    
Akribi Financials är det web- och mobilanpassade gränssnittet för Fenix. Vi visar hur du enkelt kan utföra de flesta funktionerna i Fenix direkt i en mobil, surfplatta eller webläsare.

Fastighetsmoms  
Fastighetsmoms i Fenix underlättar den komplicerade momshanteringen som fastighetsbolag måste hantera. Vi går igenom hur systemet kan styra momsberäkningen samt hur man vid en fastighetsförsäljning kan se det kostnadsförda momsbeloppet historiskt.

Projektaktivering / Kostnadsfördelning  
Fenix innehåller en nyckelfärdig rutin för att aktivera projekt. Vi visar hur man aktiverar eller kostnadsför transaktioner från ett projekt och sedan per automatik skapar anläggningar enligt K3 för alla ingående komponenter.
Många VA-bolag har behov att fördela interna kostnader på ett effektivt sätt. Ett alternativ kan vara att interndebitera. Men i Fenix finns säkrare och enklare lösningar.

Anläggningsredovisning  
Att hantera både räkenskapsenliga- och skattemässiga avskrivningar enligt K3 kan med tiden bli komplicerat. Vi visar hur man löser detta i Fenix och hur man kan ta fram rapporter och underlag både i Excel och Fenix. Vi går också igenom en del nya funktioner som har tillkommit under året.

Fakturatolk  
Fakturatolken i Fenix underlättar registreringen av de fakturor som inte kommer som e-fakturor. Tolken är relativt avancerad och kräver lite handpåläggning då och då för att fungera optimalt.

Fenix API  
I samband med att Akribi Financials utvecklades skapade vi också ett API till Fenix som gör att det enkelt går att skapa integrationer med både Fenix och Financials till andra system. Vi förklarar för-och nackdelar med API och vad dessa kan användas till.

Växel: 042 – 450 21 00         E-mail:  helpdesk@akribi.se
Helpdesk: 042 – 450 21 50   Supportsida: support.akribi.se