Vår utmaning är alltid att hitta en mix av seminarium och innehåll som passar alla. I år markerar vi våra seminarium med en kod för att du lättare skall hitta rätt seminarium för dig.

Rapportering
Fenix innehåller ett stort antal verktyg för att skapa rapporter. Vi går
igenom de vanligaste och ger exempel på vilka verktyg som passar
bäst beroende på vad man vill åstadkomma. 

Kalkyl
Det enklaste och samtidigt mest avancerade rapporteringsverktyget är 2XL, eller Kalkyl som det heter i Fenix. Vi visar hur du skapar egna rapporter från både från redovisning och anläggningsredovisning.

Kundfakturering
Fenix kundfakturering kan användas både för att skapa enkla enstaka enkla fakturor och för att skapa avancerade avtalsfakturor som eFaktura. Här går vi igenom alla kända- och mindre kända funktioner.

EDI
Efter några månader med Fenix är det inte ovanligt att 80% av alla leverantörsfakturorär eFakturor. Men det slutar inte där, med avancerade kopplingstabeller, Peppol och integration med inköpssystem  kan merparten av fakturorna gå hela vägen till betalning helt automatiskt.

Redovisning
Validering och automatisering är vägen till korrekt redovisning. Eliminera felen tidigt i flödet och minimera manuellt arbete. Vi går igenom vilka verktyg som finns i Fenix och hur man sätter upp ett datasäkert system.

Avancerad gridhantering
Att söka information i ekonomisystemet är en av de vanligaste uppgifterna. FenixDatagrid är ett fantastiskt verktyg som gör att man nästan helt slipper använda traditionella listor. Vi visar här hur man med filter, grupperingar och Excelexport kan skapa rapporter för många ändamål.

Nyheter
Fenix utvecklas efter principen ”Continuous Delivery”. Det innebär att vi löpande släpper små nya versioner. Ofta så ofta som två gånger per månad. Här går vi igenom alla nyheter och förändringar som gjorts sedan senaste användarmötet.

Financials
Akribi Financials är det web- och mobilanpassade gränssnittet för Fenix. Vi visar hur du enkelt kan utföra de flesta funktionerna i Fenix direkt i en mobil, surfplatta eller webbläsare.

Financials Frågeanvändare
En del av Akribi Financials är avsedd för de användare som skall kunna attestera- och söka fakturor samt ta fram rapporter och dashboards. Financials Frågeanvändare kommer helt att ersätta Fenix Anywhere inom den närmaste tiden.

Fastighetsmoms
Fastighetsmoms i Fenix underlättar den komplicerade momshanteringen som fastighets bolag måste hantera. Vi går igenom hur systemet kan styra momsberäkningen samt hur man vid en fastighetsförsäljning kan se det kostnadsförda momsbeloppet historiskt.

Kostnadsfördelning
Många VA-bolag har behov att fördela interna kostnader på ett effektivt sätt. Ett alternativ kan vara att interndebitera. Men i Fenix finns säkrare och enklare lösningar.

Anläggningsredovisning
Att hantera både räkenskapsenliga- och skattemässiga avskrivningar enligt K3 kan med tiden bli komplicerat. Vi visar hur man löser detta i Fenix och hur man kan ta fram rapporter och underlag både i Excel och Fenix.

Sepa-betalningar
Betalningar enligt ISO20022 (Sepa) blir allt vanligare. Vi berättar om hur det påverkarBetalningar i Fenix nu och i framtiden.

Fakturatolk
Fakturatolken i Fenix underlättar registreringen av de fakturor som inte kommer som eFakturor. Tolken är relativt avancerad och kräver lite handpåläggning då och då för att fungera optimalt.

Fenix API
I samband med att Akribi Financials utvecklades skapade vi också ett API till Fenixsom gör att det enkelt går att skapa integrationer med både Fenix och Financials till andra system. Vi förklarar för- och nackdelar med API och vad dessa kan användas till.

Projektaktivering
Fenix innehåller en nyckelfärdig rutin för att aktivera projekt. Vi visar
hur man aktiverar eller kostnadsför transaktioner från ett projekt och
sedan per automatik skapar anläggningar enligt K3 för alla ingående
komponenter.

Växel: 042 – 450 21 00         E-mail:  helpdesk@akribi.se
Helpdesk: 042 – 450 21 50   Supportsida: support.akribi.se