2017 utfärdade EU ett nytt direktiv om att den förbrukning av exempelvis el och varmvatten som debiteras hyresgäster efter individuell mätning (IMD) ska beläggas med moms, och i år har Skatteverket implementerat de nya reglerna på den svenska bostadsmarknaden. För att underlätta för fastighetsbolagen har Akribi därför utvecklat en ny, automatiserad funktion för att hantera IMD-momsen i ekonomisystemet Fenix.

Det allmännyttiga fastighetsbolaget Bostads AB Vätterhem i Jönköping – med cirka 8 600 lägenheter totalt – var bland de första att fullt ut använda den nya IMD-funktionen i Fenix Ekonomi. Där är man mycket nöjda med resultatet och hur det fungerar.

– Redan den 1 juli 2017 började vi med att momsbelägga IMD-debiteringar som el och varmvatten och fram till i början av den här sommaren har vi till stor del hanterat de här momsuträkningarna via manuell handpåläggning. Med tanke på den stora mängd transaktioner och verifikationer som vi hanterar, så var det ett mycket tidskrävande arbete, berättar Lars-Ingmar Wadman, ekonomichef på Vätterhem.

– Nu hanteras all IMD-moms per automatik i Fenix och stäms sedan av mot den moms som vi har avdragsrätt för, vilket gör det enkelt för oss att alltid ligga rätt i våra momsdeklarationer till Skatteverket.

Systemet levererar
Han uppskattar den lyhördhet och servicegrad som Akribi har erbjudit i det här fallet, där den nya IMD-funktionen i Fenix har anpassats efter de behov som finns hos Vätterhem. Med ett bestånd på cirka 8 600 lägenheter och månadsvisa avstämningar av el och varmvatten är det stora volymer av momsuträkningar som ska hanteras. Efter att ha använt IMD-funktionen i några månader, kan Lars-Ingmar konstatera att systemet levererar som förväntat.

– Det fungerar väldigt bra, måste jag säga. Vi är mycket nöjda så här långt och det har framför allt inneburit en väldigt stor arbetsbesparing för vår del, säger han.

Den nya IMD-funktionen i Fenix fungerar för alla fastighets- och bostadsföretag som tillämpar individuell mätning, och närmast på tur att börja använda funktionen står Uddevallahem och Gotlandshem.

Fakta:
IMD står för Individuell Mätning och Debitering. Det innebär att förbrukningen av bl.a. el och varmvatten mäts separat för varje enskild lägenhet. Till skillnad från vanlig hyra, som är momsbefriad, är numera hyresgästernas förbrukning av hushållsel och varmvatten belagd med moms. Det har i sin tur gett fastighetsbolagen ett visst merarbete i momshanteringen, dels när det gäller uträkning av debiteringen per hyresgäst och dels uträkning av kvittning mot avdragsgill moms.