Lägg upp budgetnamn och budgetår som skuggkoder i Fenix. Då kan man enkelt ändra i Fenix i skuggkodsregistret på budgetår och budgetnamn och voila, alla mallarna är nu uppdaterade. Detta kan användas t ex när man ska registrera första prognosen efter att ha gjort budgeten. Glöm inte att låsa budgeten eller prognosen i Fenix under Redovisning/Register och Lås Budget.

Nu kan kvaliteten förbättras i budget/prognoserna och samtidigt snabbas arbetet upp eftersom prognoserna kan justeras så snart budgeten är klar och fastställd.
Valet att kopiera Budget eller Prognoserna eller att registrera värdena spelar ingen roll. När man vet att t ex värmekostnaden blir lägre eller högre pga vintern kan man justera i prognosen. Prognosen eller budgeten kan bearbetas under längre tid och ha bättre kvalitet eftersom justeringarna sker efterhand som de blir kända.