När vi utvecklade Fenix Ekonomi i nära samarbete med våra kunder, var en av hörnstenarna att minimera det traditionella konsultjobbet som ofta följer på ett byte av ekonomi- och affärssystem. Därför är utveckling och alla stödsystem runt Fenix gjorda så att kunderna själva ska kunna göra det mesta av det traditionella konsultjobbet.

En följd av detta är att vi numera driftsätter våra kunder via internet och inte genom att tillbringa dyrbar tid ute hos våra uppdragsgivare. Det innebär inte enbart att ett byte till Fenix Ekonomi går betydligt snabbare att driftsätta, det kortar även den totala projekttiden och ger snabbare uppföljningar. Vi kan också skräddarsy varje driftsättning efter varje kunds unika förutsättningar.

Självklart var det lite pirrigt de första gångerna vi gjorde ett byte på ett nytt sätt, men nu har vi med framgång driftsatt flera stora projekt via nätet och vet att vår metod fungerar mycket bra. För dig som kund innebär det inte minst att kostnaderna för ett byte av ekonomisystem blir väsentligt lägre.

Men det innebär också att ni slipper mycket av korvstoppningen med information som annars är vanlig vid denna typ av projekt, och att kunskapsöverföringen istället kan ske successivt.

Slutsatserna av driftsättning av nytt ekonomisystem via nätet blir att ett byte nu går betydligt snabbare, det behövs färre konsulttimmar, det blir inga reskostnader och tiden för införandet kan helt anpassas efter takten ute hos dig som kund.

Så, vad väntar ni på?