Category: ‘Kundselfies’

Skebo: “Automatiserat i snabbare takt än väntat”

När bostadsföretaget Skebo i Skellefteå bytte till Akribis ekonomisystem under våren, var ett av målen att gradvis öka andelen EDI-fakturor och automatiseringsgraden i de olika ekonomiprocesserna. På bara tre månader har förändringsarbetet tagit jättekliv och idag har Skebo över 80 procent av sina leverantörsfakturor via EDI. – Med hjälp av Akribi och det nya ekonomisystemet … Läs mer »

Karlskogahem: “Bytet till Fenix gick enklare än förväntat”

Under hösten 2018 beslutade sig Karlskogahem för att byta ekonomisystem, samtidigt som ekonomichefen var på väg att gå på föräldraledighet. Huvudansvaret för bytet föll då på den t f ekonomichefen Mårten Saverstam, som inledningsvis uttryckte en viss skepsis över att genomföra ett byte under rådande omständigheter. Men efter drygt fyra månader med Fenix har alla … Läs mer »

Uddevallahem : ”Det bästa ekonomisystemet jag jobbat med”

Uddevallahem – det allmännyttiga bostadsföretaget i Uddevalla – är inne på sitt fjärde år med Fenix Ekonomi. Steg för steg är de nu på väg att integrera ekonomisystemet med sitt fastighetssystem Vitec, vilket ytterligare kommer effektivisera och underlätta företagets faktura- och redovisningsrutiner. Kicki Thuresson är controller på Uddevallahem och genom åren med Fenix har hon … Läs mer »

Kristinehamnsbostäder AB

Att byta ekonomisystem är inget enkelt beslut och i många fall kan det vara både krångligt och tidskrävande. Men när det kommunala fastighetsbolaget Kristinehamnsbostäder tog klivet från kommunens ekonomisystem över till Akribi Fenix, gick bytet både snabbare och enklare än vad bolagets ekonomiansvariga hade räknat med. Läs mer…

Treklövern Bostads AB

De nya avskrivningsreglerna för fastighetsbranschen ställer helt nya krav på fastighetsbolagens affärs- och ekonomisystem. För Treklövern Bostads AB i Klippan innebar det att man började leta efter ett system som kunde hantera komponentavskrivningar direkt i anläggningsregistret, och när man fick se Akribis system Fenix så föll alla bitar på plats. Läs mer…

Bostads AB Vätterhem

Vätterhem är ett av sex kommunala fastighetsbolag i Jönköpings kommun, och med 150 anställda och 8 400 lägenheter räknas man som en stor aktör inom den svenska allmännyttan. För ett par år sedan valde Vätterhem att samla all sin ekonomihantering i Akribis affärssystem Fenix, ett val som underlättat vardagen för ekonomiavdelningen. Läs mer…