Det här är Fenix Ekonomi

Det självklara valet för fastighets-, energi- och VA-bolag!

Fenix Ekonomi är ett helintegrerat och flexibelt ekonomisystem som är utvecklat speciellt för de speciella behov som finns hos fastighets-, energi- och VA-bolag, som exempelvis momshantering samt anläggnings- och projektredovisning enligt K3.

Fenix har utvecklats helt från grunden av Akribis team av programmerare, i nära samarbete med en referensgrupp av befintliga kunder. Den tekniska plattformen bygger uteslutande på Microsofts teknologi. Att vi själva byggt systemet från första till sista rad i Microsoft-miljö gör att vi aldrig behöver kompromissa med vare sig teknik eller innehåll, utan kan dra full nytta av de uppgraderingar som görs löpande.

Redan från starten bestämde vi oss för ett antal grundregler:

  • Inga kundanpassningar – Fenix ska vara ett standardsystem.
  • Kunderna ska kunna göra det mesta själva.
  • Små uppgraderingar ofta – förenklar tester och ger ett högre tempo i utvecklingen samt innebär enklare inlärning av nya funktioner för kunderna.
  • Elektroniska dokumentet är centralt.
  • Gör transaktionen klar direkt.
  • All data är uppdaterad så att analyser kan göras utan att invänta ”körningar”.
  • Lätt att integrera med andra system och databaser.
  • Enkel licenshantering och enkel prissättning.

Vidareutvecklingen av systemet styrs utifrån specifika kundönskemål, vårt användarforum, marknads- och lagkrav samt önskemål som framför vid vårt årliga kundseminarium.