Vi på Akribi har många återkommande och lojala kunder, men det finns få som verkligen har varit med på hela vår spännande resa från ett i det närmaste hobbyföretag till ett modernt och växande IT-företag. En sån kund är Homeenter Filmclub, som länge varit Sveriges största filmklubb. Från början hette de Scandinavian Music Club och levde på att sälja först kassettband och därefter CD-skivor via postorder. Så småningom gick inriktningen allt mer mot film och DVD, som sedan dess varit huvudverksamheten. I takt med att film allt mer konsumeras digitalt har kundunderlaget minskat och verksamheten i Homeenter Filmclub är under avveckling.

Det innebär samtidigt att det den 31 december sätts punkt för en epok hos oss på Akribi. Scandinavian Music Club köpte vårt första ekonomisystem Olympen som de körde på en fristående IBM PC XT. Efter Olympen har har de troget följt med i vår utveckling och använt i tur och ordning Orion för DOS, Orion för Windows och slutligen Fenix Ekonomi.

Vi tackar ödmjukt för förtroendet och tar den långa relationen som intäkt för att våra system alltid har levererat enligt förväntningar och ekonomiavdelningens skiftande behov. Tack för de här åren och lycka till i den nya framtiden!