Enkel och tydlig prissättning

Fenix Ekonomi har en tydlig och enkel licensiering som är lätt att förstå. Här finns inte en massa tilläggsmoduler eller volymbegränsningar, utan allt ingår i ett och samma pris; drift, uppgraderingar, support som svarar på frågor och hjälper dig online, lagring av databaser, dokument, fakturabilder m m.

Det finns tre olika typer av användare: Fenix All, Fenix Standard och Fenix Frågeanvändare. Alla användare är namngivna användare. Alla användare kan ställa frågor, budgetera och se rapporter och dashboards (Business Intelligence rapporter).

Frågeanvändare säljs i paket om 10 eller 50 frågeanvändare som via mobil, läsplatta eller webbläsare på dator ställer frågor, attesterar fakturor, budgeterar, tittar på eller skapar rapporter med s k drill-down.

Fenix Standard-användare har funktioner för att kontera verifikationer via Excel eller i Fenix, göra avstämningar, mata in leverantörsfakturor, betala fakturor, skapa kundfakturor, göra inbetalningar, underhålla inventarier och fastigheter i anläggningsregistret enligt K3 som hanterar planmässiga avskrivningar och skattemässiga avskrivningar i samma register.

Fenix All-användare har alla funktioner som Fenix Standard-användare plus att man kan tolka leverantörsfakturor, ta emot e-postfakturor på mail, lägga upp budgetflöden inklusive budgetmall samt bygga eller redigera dashboards (Business Intelligence-rapporter).

EDI – den enda tilläggsmodulen
Till Fenix finns en tilläggsmodul som hanterar EDI-fakturor. Denna tjänst inkluderar support, VAN-operatör, GLN-nummer, fritt antal företag, brevlåda för EDI-fakturor, automtisk kontering utifrån Excelark, automatiska attestflöden, bilagor till fakturorna samt lagring av data. Denna tilläggstjänst har en prislista som baseras på volym, där det blir billigare per faktura ju större volymer du har.