Under våren 2019 får Jönköpings kommun ett nytt allmännyttigt bostadsföretag vid sidan av Vätterhem. Det är Junehem, som är en sammanslagning av fem mindre bostadsföretag i kommunen. När Junehem skulle välja ekonomisystem till det nybildade bolaget, föll valet på Fenix Ekonomi från Akribi System AB.

Junehem är en sammanslagning av bostadsföretagen  NKBO (AB Norrahammars Kommunala Bostäder), Grännahus, Visingsöbostäder, AB Bankerydshem och Bottnaryds Bostads AB. Enligt Junehems ekonomichef Daniel Gustavsson handlar sammanslagningen om att samordna och effektivisera den kommunala bostadsverksamheten i de yttre kommundelarna.

– Vi tror att vi inom ramen för ett gemensamt bolag kan erbjuda bättre tillgänglighet och servicegrad, samtidigt som vi enklare kan samordna några av de centrala funktionerna i verksamheten, säger Daniel.

Samordnad ekonomi
Att bygga upp en gemensam ekonomifunktion, är en stor del av samordningsprocessen. Här är valet av Fenix Ekonomi en viktig pusselbit.

– Fördelen är att vi i det nya bolaget kan börja helt från scratch och skräddarsy exakt de mallar och funktioner vi vill ha och där är Fenix väldigt bra att arbeta med. Jag har tidigare arbetat i Fenix på Vätterhem och vet att det kommer att vara ett ypperligt verktyg även för oss i Junehem.

Vilka fördelar ser du framför allt med Fenix?

– Först och främst att man kan skapa mycket själv och att det är väldigt kompatibelt med Excel. Analys- och rapportfunktionerna är också riktigt bra, och det är enkelt att söka på alla möjliga håll och kanter i systemet.

– Sen kommer vi även att arbeta tillsammans med Akribi för att automatisera så många av våra flöden som möjligt, inte minst när det gäller fakturahanteringen. Vi har en stor andel periodiska fakturor som styrs via anläggningsnummer och här finns det goda möjligheter att automatisera de olika processerna.

Fakta: Junehem

Antal lägenheter: Ca 2 400 st

Omsättning: 160 Mkr per år

Aktuellt: Nybildat bostadsföretag i Jönköpings kommun, med start under våren 2019.