På årets användarmöte på Yasuragi Hasseludden den 27-28 september kommer det att erbjudas en rad olika seminarier. Här kan du läsa mer om innehållet i de olika seminarierna och sedan välja vilka som passar dina eller era behov bäst.

Fenix API
Jonas Pettersson
API  (Application Programming Interface) är en teknik som gör att applikationer kan utbyta information utan att man behöver hantera filöverföring. Med Fenix API kan externa program t.ex  skapa verifikationer eller fakturor direkt i Fenix. Kontoplaner och koddelsregister kan delas mellan två olika system utan att de behöver underhållas på två ställen. Vi förklarar tekniken kring Fenix API och ger exempel på hur den kan användas.

Seminariet vänder sig till dig som är beslutsfattare/systemansvarig med ansvar för integrationer.

 

Akribi Financials
Anders Olsson

Akribi Financials är systemet som gör att Fenix kan köras helt i en webläsare, surfplatta eller mobiltelefon. Vi förklarar vår strategi för produkten och demonstrerar de moduler och funktioner som finns klara redan idag.

Seminariet vänder sig främst till dig som är beslutsfattare/systemansvarig med ansvar för långsiktiga beslut kring organisationens ekonomisystem. Det lämpar sig också för dig som är intresserad av vilka nya möjligheter som öppnar sig via mobila enheter.

 

Sökningar i Fenix
Per Olsson

De program som används överlägset mest i Fenix är sökprogrammen. Möjligheterna till sökning, filtrering och export av data är stora och vi visar de olika metoder som finns tillgängliga.

Seminariet vänder sig till dig som dagligen arbetar med Fenix och som vill se alla möjligheter som finns.

 

Fenix Cloud
Tommy Åkerberg

Vi presenterar tekniken bakom Fenix Cloud och visar hur man på bästa sätt hanterar säkerheten i molntjänsten. Dessutom gör vi en praktisk genomgång av funktioner och tips som är unikt när Fenix körs i molnet.

Seminariet vänder sig både till systemansvariga och användare.

 

Tolk
Jonas Pettersson

Vi går igenom tolken och ger tips om hur man kan förbättra tolkresultaten på olika sätt.I seminariet tittar vi också på vad som är nytt och hur man kan arbeta mot referenstabeller i Fenix för att få automatiska attestflöden och konteringar.

 

Utveckla EDI
Christoffer Wallin

Vi visar hur man kan optimera EDI hanteringen ytterligare och utnyttja alla de möjligheter som finns i Fenix EDI.

Delar av innehållet:

 • Automatisering, få alla uppgifter till fakturan som konto, koddelar och attestflöde med automatik så att fakturorna kan gå direkt ut till attest utan manuell registrering.
 • Beloppskontroll, möjliggör att fakturorna kan gå direkt till betalning.
 • Automatisering med hjälp av referens på fakturan.
 • Koppling till serviceorder.
 • Smarta verifikationstexter och noteringar.
 • Spara förbrukning från energibolagsfakturorna.
 • Dashboards för uppföljning och statistik.

Seminariet vänder sig främst till systemansvariga

Automatisering
Carl Gustav Sturesson

Automatisering av flöde och processer i Fenix kan spara väldigt mycket tid. Vi går igenom
ett antal olika rutiner för automatisering.

 • Automatisering och kvalité måste följas åt.
 • Vi kommer att se hur man kan automatisera hanteringen i Tolken och EDI-importen
 • Kan man automatisera mer på utbetalningar?
 • Periodiseringar
 • Smarta bokföringsordrar i Excel/kalkyl
 • Fördelningsnycklar och underhåll av dem
 • Registerunderhåll
 • Återanvänd analyser för stickprov

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med redovisning t ex Ekonomichef, controller, systemansvarig eller  användare

 

Anläggning / Nyaktivering
Lennart Westerlund

Vi visar bl.a hur man aktiverar anläggningar och lägger upp tilläggsaktiveringar.
Dessutom går vi igenom nyheterna i anläggningsregistret det senaste året.

Seminariet vänder sig till alla som använder Fenix anläggningsregister

 

Budgetering
Carl Gustav Sturesson

Vi visar några olika modeller för att budgetera i Fenix (exempel från kunder). Ger idéer på hur man kan rationalisera vid prognosarbetet genom att tänka lite annorlunda. Går igenom projektbudget och projektprognoser samt ger exempel och tips på hur budgetmodeller kan skapas.

Seminariet vänder sig till dig som är ansvarig för budgeteringen, controller, ekonomichef eller projektansvarig.

 

Fenix rapportering
Anders Wallin

I Fenix finns flera olika rapportverktyg och vi kommer här att titta närmare på dessa. Exempel på innehållet är Fenix resultat- och balansrapporter, Kalkylrapporter, 2XL, Dashboards och Analys.

Med utgångspunkt från olika rapportexempel går vi genom applikationerna. Vi tittar på egenskaper, funktioner och till vilken typ av rapporter som de olika varianterna passar bäst.

Detta seminarium vänder sig framförallt till er som arbetar med uppföljning och rapportering.

 

Fenix Anywhere
Carl Gustav Sturesson

Vi går igenom Fenix Anywhere och visar hur man kan förenkla processer på fakturahanteringen. Syftet är att ge råd och tips om hur ni kan hjälpa de som attesterar fakturor att kontera på ett riktigt sätt.

Förenkla med bättre och tydligare rutiner, använd hjälpfunktionerna, lägg in beskrivningar på konton och skapa konteringsinstruktioner.

Seminariet vänder sig till dig som ansvarar för frågor kring attestfunktionen internt.

Kundfakturering
Vi går igenom grundläggande användning av kundfaktureringsrutinen i Fenix samt lyfter funktioner som kan effektivisera ditt arbete i rutinen.

Delar av innehåller:

 • Grundläggande genomgång av kundfakturaregistrering ifrån ax till limpa.
 • Tips och tricks som vänder sig till dig som använt rutinen förr men vill lära dig mer om detaljer  och finesser i rutinen.

Seminariet vänder sig både till dig som redan använder faktureringsmodulen och dig som står i begrepp att börja med fakturering.

Redovisning/leverantörsreskontra
Ulf Petersson

Vi går igenom funktioner i redovisning och leverantörsreskontra som kanske är
mindre kända. Dessutom går vi igenom tips som underlättar arbetet och gör kontroller och avstämningar enklare.

Seminariet vänder sig till dig som löpande arbetar med Fenix redovisning och leverantörsreskontra.