När Skebo – det allmännyttiga fastighetsbolaget i Skellefteå – skulle välja ett nytt ekonomisystem ställdes mycket höga krav i en noggrant genomförd upphandling. I mycket hård konkurrens föll valet till slut på Akribi och systemet Fenix Ekonomi, som bäst ansågs möta den uppställda kravspecifikationen.

För Skebos ekonomichef Cathrine Gustafsson var det en helt ny situation i att upphandla ett ekonomisystem, och därför valde man att ta hjälp utifrån i processen. Företaget AdviceU, som är specialiserade på offentliga upphandlingar inom IT, anlitades för att arbeta fram en lämplig kravspecifikation och bistå i värderingen av de olika alternativen som stod till buds.

– Efter ett noggrant första urval hade vi till slut tre stycken kandidater kvar, som sedan bjöds in för att demonstrera sina respektive system för oss. Där framgick det att Fenix Ekonomi var det system som bäst motsvarade kraven vi ställt upp, samtidigt som det också var det mest fördelaktiga alternativet rent prismässigt, berättar Cathrine.

Lösningar för fastighetsbranschen
Men framför allt grundade sig beslutet i att Fenix erbjöd de bästa lösningarna rent fastighetsmässigt.

– Fenix innehåller standardlösningar på flera av de utmaningar som vi har inom just fastighetsbranschen, där övriga system i större utsträckning erbjuder tilläggsmoduler och extratjänster.

Idag arbetar Skebo i ett system som heter IBS Enterprise, där det inte längre sker någon utveckling vilket är bakgrunden till bytet av ekonomisystem. Om allt går enligt planerna är tanken att Fenix ska vara i drift från den 1 april 2019.

– Vi är mycket glada över att kunna välkomna Skebo till Akribi och Fenix. Deras slutliga val av system visar att storleken som leverantör inte alltid är viktigast, utan att det är minst lika viktigt att kunna erbjuda rätt funktionalitet och där möta upp kundernas behov, säger Carl-Gustav Sturesson, sälj- och marknadschef på Akribi System AB.

 

Fakta: Skebo

Antal lägenheter: 5 200 st

Antal lokaler: 275 st

Omsättning: 450 mkr per år