Hur svårt kan det vara?

Jag har en TV, men en hel hög med fjärrkontroller. Det är riktigt irriterande och väldigt omständligt.
Akribi
Samma sak gäller faktiskt i än högre grad för ekonomisystem. Många organisationer har en uppsjö av olika applikationer för att hantera det som rimligen borde skötas i ett program. Problemen är många; flera olika supportorganisationer, kostsamma och osäkra integrationsprojekt, olika gränssnitt för användare och gigantiska projekt vid uppgraderingar. Sammantaget får man en dyr lösning med många felkällor.

På Akribi har vi tagit fasta på detta och anstränger oss för att samla alla verktyg som behövs för ekonomistyrningen i en enda lösning. En helpdesk, inga integrationer och enkla uppgraderingar.
Fenix som från början bara var ett system för bokföring och leverantörsreskontra är nu en komplett lösning som hanterar Business Intelligence, budget, EDI, fakturatolkning, rapportering och faktura attest. Lösningar som på många företag är separata applikationer från olika leverantörer. Dessutom kan hela paketet köras som en tjänst på nätet i Akribi Cloud.
Är det någon funktion du saknar? Kontakta oss så skall vi se vad vi kan göra.