Under hösten 2018 beslutade sig Karlskogahem för att byta ekonomisystem, samtidigt som ekonomichefen var på väg att gå på föräldraledighet. Huvudansvaret för bytet föll då på den t f ekonomichefen Mårten Saverstam, som inledningsvis uttryckte en viss skepsis över att genomföra ett byte under rådande omständigheter. Men efter drygt fyra månader med Fenix har alla farhågor kommit på skam.

– Ja, jag får erkänna att jag först var tveksam till tajmingen för ett byte av ekonomisystem. Dels kunde jag under hösten bara vara på plats på kontoret någon dag i veckan, dels stod vi ju även inför ett årsbokslut kort efter bytet skulle vara genomfört, berättar Mårten.

– Men min företrädare och mina båda medarbetare på ekonomiavdelningen stod på sig, så då var det bara att anta utmaningen och börja sätta sig in ett helt nytt system.

Bästa hittills
Bytet till Fenix Ekonomi genomfördes den 1 november och bortsett från några få småsaker har allting fungerat smärtfritt. Och det hade Mårten Saverstam inte väntat sig. Han har genomfört systembyten tidigare, med mindre goda erfarenheter.

– Det brukar ju alltid strula och det tar ofta tid att lära sig ett nytt system och nya funktioner, men det har vi inte alls upplevt med Fenix. Det har gått betydligt enklare än förväntat och vi har även haft väldigt bra support från Akribi, förklarar han.

Hur skulle du ranka Fenix i jämförelse med andra system du arbetat med?

Jag måste faktiskt säga att Fenix är det bästa ekonomisystemet jag upplevt hittills. Först och främst är det intuitivt och enkelt att lära sig som ny användare och sen finns det många bra, användbara funktioner.

– Jag gillar framför allt filtreringsfunktionen på olika konton och data samt Excel-rapporterna som man själv kan bygga på ett enkelt vis. Sen också att det är väldigt lätt att göra uppföljningar och ta fram olika rapporter ur systemet.