Allt fler kunder inom fastighets-, energi- och VA-branscherna ser fördelarna med att välja Fenix Ekonomi som sitt ekonomisystem. De senaste tillskotten på kundlistan är Kustbostäder och Oxelö Energi i Oxelösund, som tillsammans täcker in samtliga av ovan nämnda branscher. I bolagens gemensamma ekonomiavdelning ser man fram emot att få arbeta i ett modernt system, som kan bidra till att effektivisera ekonomiarbetet.

Kustbostäder är Oxelösunds allmännyttiga bostadsföretag, med 1236 lägenheter i sitt bestånd. Men bolaget har även ansvaret för driften av kommunala fastigheter som skolor och vårdboenden. Dessutom sköter man om kommunens gator, parker och småbåtshamnar. Den kommunala bolagskollegan Oxelö Energi greppar en stor och viktig del av de kommunala tjänsterna i Oxelösund, som fjärrvärme, elnät, VA, renhållning och stadsnät. Tillsammans omsätter bolagen 310 miljoner kronor per år och sysselsätter ett 100-tal medarbetare.

Varför behöver ni ett nytt ekonomisystem i bolagen?
– Vi sitter just nu i ett föråldrat system som inte möter dagens krav på exempelvis automatisering, användarvänlighet och tillgänglighet. Därför gick vi ut i en upphandling, där vi till slut fastnade för Akribi och Fenix Ekonomi, berättar Annika Lindblom, chef för ekonomiavdelningen i Kustbostäder och Oxelö Energi.

Vad var det främst som avgjorde ert val?
– Framför allt var det systemets användarvänlighet som tilltalade oss, men även de anpassningar som gjorts för de branscher som vi verkar inom. Som exempelvis de speciella momsregler som gäller för fastigheter, där Fenix erbjuder funktioner som väl möter våra behov.

Mer automatisering

Målet är att bytet till Fenix ska vara genomfört till den 1 november, där den stora utmaningen för ekonomiavdelningen blir att gå ifrån en helt manuell fakturahantering till en mer elektronisk och automatiserad sådan.
– Vi har en hundraprocentigt manuell hantering idag med mycket handpåläggning, och målet nu är att kunna effektivisera och frigöra tid för mer utvecklande ekonomiarbete. Vi ser fram emot att kunna automatisera en stor del av konterings- och attestflödena, säger Annika.