Lysekilsbostäder är det allra senaste tillskottet på Akribis kundlista. Det kommunala fastighetsbolaget vill styra om sitt fakturaflöde från papper till EDI, och då krävdes det ett byte av ekonomisystem. Till slut föll valet på Fenix Ekonomi, som nu kommer att driftsättas på distans via nätet.

– Vi fastnade tidigt för Fenix Ekonomi i utvärderingen av olika alternativ och har kunnat hämta bra referenser av våra kolleger på Uddevallahem, som använder systemet sedan en tid tillbaka. Systemet är mycket användarvänligt och det är enkelt att göra olika rapporter för uppföljningar och för att på ett enkelt sätt kunna förmedla vidare information ut i organisationen, säger Ulrika Lind, ekonomiansvarig på Lysekilsbostäder.

Frigör tid
Fram till nu har Lysekilsbostäder inte haft möjlighet att ta emot EDI-fakturor, men med Fenix Ekonomi är målet att en majoritet av leverantörsfakturorna framöver ska komma in i detta format.
– Merparten av våra leverantörer erbjuder redan EDI som fakturaalternativ, så det är vi själva som varit lite av en flaskhals tidigare. Det mindre antal fakturor som ännu inte kommer som EDI, tar vi emot som PDF-filer via mail och tar in i systemet manuellt.
– Vi tror att det här bytet kommer att frigöra tid för oss, tid som vi kan lägga på att utveckla och arbeta med mer värdehöjande aktiviteter. Vi är en liten organisation och då är det extra fördelaktigt med ett ekonomisystem som effektiviserar rutinerna och som är så enkelt att många kan använda det därmed hjälper systemet hjälper oss också i vårt arbete med internkontroll.

Miljövänligt och effektivt
Övergången till Fenix Ekonomi är redan i full gång och Lysekilsbostäder har valt tjänsten Akribi Cloud. Förutom alla fördelar som molntjänsten erbjuder, innebär det också att utbildning och uppstart görs via nätet. Inga konsulter från Akribi behöver vara på plats i Lysekil, vilket sparar både tid och pengar. Men det sparar också miljön eftersom det inte heller krävs några tjänsteresor.
– Vi är ju ett miljöcertifierat fastighetsbolag, så den delen ser vi också som en stor fördel, avslutar Ulrika.

Fakta: Lysekilsbostäder

  • Allmännyttigt fastighets- och bostadsföretag med Lysekil som bas.
  • 1200 lägenheter och ett antal lokaler för offentlig och privat verksamhet.
  • Omsätter cirka 90 mkr per år.
  • Antal anställda: 15