Ett helintegrerat ekonomisystem

Fenix Ekonomi är ett helintegrerat och heltäckande ekonomisystem, med många funktioner utvecklade särskilt för fastighetsförvaltande bolag, energibolag samt VA-bolag. Alla funktioner du behöver – från en enda leverantör och i ett och samma system.

För att kunna hantera kundunika krav, t ex EDI, så har Fenix stöd för så kallad skripting. Det fungerar ungefär som makroprogrammering i Excel.

Alla nya funktioner, ändringar och rättningar som görs löpande, beskrivs alltid i versionsloggen som våra användare når via hjälpmenyn i systemet.

Systemet är uppbyggt av flera olika funktioner. Alla funktioner och moduler ingår i grundlicensen, med undantag för Fenix EDI som är en tilläggstjänstmodul. Här följer en kort beskrivning av de olika funktionerna:

Fenix Ekonomi
Detta är grundfunktionen som innehåller allt ni behöver för att kunna hantera företagets löpande rutiner och flöden inom ekonomi. Alla funktioner är fullt integrerade och alla kontroller sker online. Uppdatering sker direkt mot databasen. Grundfunktionerna är Redovisning, Leverantörsreskontra, Kundreskontra, Fakturering, Anläggningsredovisning, Rapportering och flerföretagshantering.

Redovisning;
- Konto, 8 koddelar, projekt, automatkonteringar, kodkomplettering, verifikation från Excel, elektronisk attest av bokföringsorder, SIE import/export, obegränsat antal budgetar, investeringsmoms, projektredovisning, projektaktivering från projekt till anläggningsredovisningen, integrerad med anläggningsredovisningen som hanterar både planmässiga- och skattemässiga avskrivningar, simulering av skatteeffekter, resultat- och balansrapporter m m.

Leverantörsreskontra;
- Elektronisk fakturahantering, attest, frivillig moms (fastighetsmoms), betalningar för många bolag, omvänd moms (byggmoms), supersök över alla bolag, mailpåminnelse, ersättare, beloppsgränser m m.

Kundreskontra;
- Inbetalningar, påminnelser, räntefakturering.

Fakturering;
- Diversefakturering, avtalsfakturering.

Anläggningsredovisning;
- Hantering av maskiner och byggnader, komponentindelning enligt K3, skattemässiga avskrivningar m m.

Rapportering;
- Kalkyl (miniexcel i Fenix), rapporter med drill down-funktion hela vägen ner till inskannade dokument, rapportgenerator även mot externa databaser.

Fenix Anywhere
- Funktion som kan köras i de vanligast förekommande webbläsarna från mobiler, läsplattor eller datorer. Det är framförallt ett ”tittgränssnitt” med undantag för fakturaattest, tvistehantering och budgetregistrering. Sök bland gamla fakturor, se publicerade rapporter, söka transaktioner i redovisningen m m.

Utökade funktioner
Grundfunktionerna (standardlicensen) kan utökas med följande för Fenix All-användare:

Fenix Tolk
Läser av parametersatt data från skannade fakturor eller fakturor som kommit in via e-post. Fenix Tolk kan även validera data från annan databas samtidigt som tolkning sker. Möjlighet att lägga in skripting. Modulen innehåller en e-posttjänst som hämtar bilagda fakturor i mail och för över dem till Fenix Tolk helt automatiskt. Licensieringen är per tolkanvändare men antal dokument är obegränsat.

Fenix Analys
Ger dig möjlighet till Business Intelligence-rapporter i form av visuella mätare och staplar, där du kan göra djupanalyser av olika nyckeltal ner till lägsta nivå. Man gör rapporterna/analyserna i Fenix Ekonomi och kan sen se dem via Fenix Anywhere eller Fenix Ekonomi.

Fenix Budget
Budgetverktyg som du kan använda för både företag och enskilda projekt. Du kan göra obegränsat antal budgetar per år. I denna modul sker även uppföljning mot redovisningen eller aktuella budgetar. Hantering av fördelningsnycklar.

Tilläggstjänst

Fenix EDI
Detta är Fenix enda tilläggstjänst. Den hanterar skickande och mottagande av EDI-fakturor. Modulen inkluderar ”EDI-växel” oavsett antal bolag, automatisk kontering enligt speciell märkning, automatiskt attestflöde, hjälp med avtal på första leverantören, översyn av vilka leverantörer som kan skicka EDI-fakturor. Tilläggsmodulen körs i Fenix Ekonomi.