Härjedalens kommun och Bergs kommun har valt att bilda ett nytt gemensamt VA-bolag som ska hantera vatten, avlopp och renhållning i de båda kommunerna. Det nya bolaget – som startar sin verksamhet den 1 januari 2019 – har valt Fenix Ekonomi som sitt ekonomisystem.

Vi fick tips om Fenix via vår VA-kollega WessmanBarken, som är väldigt positiva till systemet efter att ha haft det i drift under ett par år. Efter att ha tittat närmare på systemet och dess funktioner, kände vi att det var rätt val även för oss, säger Pär Olofsson, VD i det nybildade bolaget Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB.

Det nybildade VA-bolaget kommer att hantera cirka 20 000 kunder, och det främsta syftet med sammanslagningen är att skapa en starkare organisation som mer samlat kan hantera utmaningarna i VA-verksamheten.
– Tillsammans har vi cirka 17 000 invånare i kommunerna, men den stora turismen som finns i det här området gör att våra nät och vår service periodvis är väldigt hårt belastade. Genom ett gemensamt bolag uppnår vi viktiga synergieffekter och kan klara verksamheten på ett effektivare sätt.

Snabbt igång
Planen är att Fenix ska vara igång från dag ett i det nya bolagets verksamhet. Och användarvänligheten i systemet gör att det inte krävs några stora och kostsamma utbildningsinsatser för ekonomiavdelningen. Just enkelheten var en av anledningarna till att bolaget valde just Fenix.

– Användarvänligheten i kombination med att funktionerna är väldigt bra anpassade för just vår verksamhet, satte vi väldigt stort värde på. Sen är det inte heller någon stor investering för oss eller höga löpande kostnader, vilket också är en stor fördel, säger Pär.