Ekonomisystemet Fenix är särskilt utvecklat för behoven som finns i fastighets-, VA- och energibranschen. Ett exempel är hanteringen av de många fakturor som ofta genereras via serviceordrar i fastighetsbranschens olika system. Många av dessa fakturor är på mindre belopp, men kräver ändå samma hantering och administration. Förutom konto, koddelar och projektnummer, måste även momsen hanteras på ett säkert och korrekt sätt.

Idag har Fenix integration mot Momentum PM, Vitec Hyra och Fast2.

Nu finns det en enklare och effektivare lösning i denna hantering: Serviceorderintegration via Fenix Ekonomi. När en användare i ett fastighetssystem skapar en serviceorder, skapas samtidigt all den information som Fenix behöver för att kontering, moms och attestflöde ska bli rätt och dessutom göras helt automatiskt. Här finns det alltså mycket tid att spara och dessutom ökar kvaliteten i redovisningen med denna serviceorderintegration.

Så här funkar det:
Leverantören märker sin order med vår kunds serviceordernummer och när fakturan kommer till Fenix via EDI eller i inskannat format, fångas serviceordernumret upp och matchas mot fastighetssystemets data. Fakturan i Fenix får automatiskt konto, koddelar, projekt, moms och attestflöde från serviceordern. Översättning av koderna i fastighetssystemet till Fenix koder hanteras enkelt av kunden själv.

Efter fakturatolkning eller inläsning av EDI-order, skickas fakturan ut till attestanterna eller automatattesteras och skickas sen direkt för betalning. Regelverket som styr om en faktura kan gå direkt till betalning, hanteras helt av kunden själv i Fenix. Serviceordernumret är sökbart för alla som har behörighet via Fenix webbgränssnitt.

Det finns även möjlighet att Fenix automatiskt kontrollerar belopp och status på en serviceorder när fakturan ankommer. Beloppen och statusen på respektive serviceorder underlättar skapandet av prognoser och rapporter.

Boka en demo!
Vill du se hur det här fungerar i verkligheten? Ta kontakt med oss via demo@akribi.se, så visar vi fördelarna med serviceorderintegration i Fenix Ekonomi.