Vi närmar oss slutet på 2018 och går snart in i det som kanske är den mest hektiska tiden på ekonomiavdelningen. Det är åtminstone vad vår supportstatistik säger. Vi har flest inkommande ärende från mitten av januari och några veckor framåt.

Som tur är behöver man normalt inte göra någonting alls i Fenix för att hantera det nya verksamhetsåret. Det mesta sköter sig som vanligt.

Men det finns några få saker som man ska tänka på:

Öppna perioder
Kontrollera att datum för öppna perioder är anpassade till det nya bokföringsåret. Detta är egentligen inte något speciellt för årsbokslut utan något man bör se över även vid vanliga periodbokslut. Menypunkten
är Redovisning -> Register -> Öppna/Stäng perioder.

Boka årets resultat
Om man vill att ombokningen av resultatet skall göras automatiskt kan man göra det i menyn Redovisning-> Ombokningar -> Årets resultat -> Boka årets resultat.

Ingående balanser
Överföring av ingående balanser sker normalt med automatik. Men det finns tillfällen där en manuell IB-överföring måste göras. Kontrollera att UB för 2018 stämmer överens med 2017. Om inte, gå in i Redovisning -> Ombokningar -> Årets resultat -> Boka årets resultat.
Detta går också att göra i fönstret för Periodregister.

Periodregister
Periodregistret skall underhållas löpande så att periodiseringar i kommande perioder hamnar i rätt period. Det är inget som hindrar att man skapar periodregister för många år framåt. På så sätt slipper man tänka på det inför bokslutet. Periodregistret hittar man i Redovisning -> Register -> Periodregister.

Kontoplanen
I Fenix har man en kontoplan per år. Om man har skapat många år i periodregistret kommer det också automatiskt att skapas en ny kontoplan för varje år. När man gör en förändring i kontoplanen i ett år kommer den automatiskt att speglas till alla efterkommande år. Kontoplanen sköter sig alltså själv.

Verifikationsnummerserier
Förr var det vanligt att man hade olika nummerserier för olika bokföringsår. Det berodde på att gamla system inte hade sökfunktioner på samma sätt som nu för tiden. Vi rekommenderar därför att man inte ändrar i sina nummerserier över åren.

Export av SIE-fil till revisorn
Vanligtvis vill revisorerna få en SIE-fil inför revisionen. Den skapar man i Redovisning -> SIE 4 -> Export.
Ett annat tips inför revisionen är att ge revisorerna en egen (temporär) inloggning i systemet som frågeanvändare med behörighet låg. De kan då själv bläddra bland fakturorna för att stämma av periodiseringar men dom kan inte göra någon registrering i systemet.

Innevarande period och innevarande år
I vissa beställningsbilder visas innevarande år och period som standard. Dessa värden syns längst ner till vänster i bilden. Vill man ändra år eller period klickar man direkt på året eller perioden.

Som sagt, det mesta sköter sig själv!

God Jul och Gott Nytt Bokföringsår!