Alla som drivit projekt vet hur svårt det kan vara att uppskatta kostnaderna och hålla koll på alla projekten. Varför inte inför en projektbudget och/eller projektprognos. Lägg kostnader som kan drivas i projektform på en mer övergripande nivå och fördela ut kostnaderna på projekt. Låt den som ska vara ansvarig för projektet göra en budget. I denna kan kostnaderna preciseras noggrannare och få ett mer genomtänkt projekt.
Gör en projektbudgetmall som skapar en projektbudget som kanske inte är årsbunden och som ligger ”utanför” den vanliga budgeten. En del av våra kunder låter ekonomiavdelningen ”skjuta in” denna i samband med att man skapar projektet.
För att förbättra kontrollen och styrningen kan man sedan arbeta med en justerad projektprognos, t ex Projektprognos. Denna kan t ex projektledaren få uppdatera löpande efterhand som projektet fortlöper och förändringar sker. Det går sedan att följa upp projektets utfall mot budget eller prognos. En summering av projektbudgetarna kan sedan följas upp mot vad som är avsatt för dessa ändamål.
Uppföljningen för projektledaren kan ske i samma rapport/mall som registrering av projektprognosen. Detta är inget stort arbete att genomföra i Fenix men ger en oerhört bra kontroll och uppföljning.