Sandvikenhus i Sandviken är nästa SABO-bolag att välja Akribi som sitt nya ekonomisystem. I upphandlingen var det till slut Akribi som uppfyllde den fastställda kravspecifikationen allra bäst.

– När vi vägde in alla delar i de krav som vi ställt upp för det nya systemet, så hamnade Akribi helt enkelt i toppen av listan. Och när vi nu tagit referenser från kolleger i andra SABO-bolag som redan arbetar i systemet, så är vi övertygade om att resultatet kommer att bli bra även för oss, säger Maria Haglund, redovisningschef på Sandvikenhus.

– Framför allt kan man väl säga att Akribis anpassningar till just fastighetsbranschen och de unika behov vi har här, vägde ganska tungt i den totala bedömningen.

Ökad automatisering
Med sina 4 200 lägenheter är Sandvikenhus en relativt stor aktör bland de allmännyttiga bostadsföretagen. Volymmässigt är det både många anläggningar och transaktioner som ska hanteras av ekonomisystemet, och Maria ser fram emot den 1 november när Akrbis system ska vara i full drift. Utmaningen fram till dess är att få alla användare med på tåget och att fullt ut komma in i en ny systemmiljö.

– När vi väl är i full drift är målet att öka andelen elektroniska fakturor och automatiseringsgraden i flödena. Vi har kommit en bit på väg här men det finns mycket kvar att göra, och det hoppas vi också att Akribi kan hjälpa oss med.