Det är åter bokslutsdags och för tredje året skall nu årsredovisning upprättas enigt K3.
För fastighetsbolag innebär detta att de skattemässiga värdena alltmer börjar avvika från de bokföringsmässiga, dels i form av att den avskrivningsprocent som numera används avviker från den skattemässiga och dels för att en mängd aktiveringar i balansräkningen fortfarande skrivs av genom direktavdrag.
Fenix anläggningsredovisning hanterar såväl de skattemässiga som bokföringsmässiga avskrivningarna och ser dessutom till att de skattemässigt direktavskrivna anläggningarna hanteras korrekt.
Genom rapporter kan skillnaden mellan de bokföringsmässiga och de skattemässiga värdena enkelt beräknas.
Låt detta bli det sista bokslutet där du inte hanterar företagets skattemässiga värden i samma system som de bokföringsmässiga.