När bostadsföretaget Skebo i Skellefteå bytte till Akribis ekonomisystem under våren, var ett av målen att gradvis öka andelen EDI-fakturor och automatiseringsgraden i de olika ekonomiprocesserna. På bara tre månader har förändringsarbetet tagit jättekliv och idag har Skebo över 80 procent av sina leverantörsfakturor via EDI.

– Med hjälp av Akribi och det nya ekonomisystemet har vi automatiserat i en snabbare takt än väntat. Vi har också jobbat hårt mot våra leverantörer och fått en riktigt bra respons från deras sida också, berättar Cathrine Gustafsson, ekonomichef på Skebo.

– De allmänna intrycken bland användarna är mycket positiva efter några månaders arbete i systemet. Inte minst är Akribis system betydligt mer användarvänligt och smidigare än det vi använde tidigare.

En annan skillnad mot tidigare som Cathrine lyfter fram, är att Akribi som leverantör är mer inriktade på utveckling och successiva förbättringar jämfört med den tidigare leverantören.

Mer tid för utveckling
Innan bytet till Akribis ekonomisystem den 1 april så hade Skebo endast en leverantör som skickade fakturor via EDI. Idag är det antalet uppe i 47 stycken, vilket motsvarar över 80 procent av fakturavolymen. Av dessa är över 65 procent rätt konterade och skickas direkt till betalning eller attest. De som attesterar behöver således inte heller kontera utan det görs per automatik.

– Det här gör ju att vi reducerar felen i processerna när den mänskliga faktorn försvinner allt mer, samtidigt som det också kommer att frigöra tid för oss som arbetar med ekonomin på företaget. Tid som vi kommer kunna lägga på vidare utveckling och förbättringar av vår redovisning, säger Cathrine.