Idag tar i princip alla våra kunder emot en stor del av leverantörsfakturorna via EDI. Här finns givetvis mycket tid att spara genom att både skanning och tolkning kan hoppas över.

Men här finns ännu mer tid att spara genom att även automatisera ankomstbokningen av EDI-fakturorna.
Det kan vi göra genom att utnyttja en referens på fakturan. Ett bra exempel på en sådan referens är ett anläggningsnummer på en faktura från ett energibolag.

Med hjälp av anläggningsnumret vet vi hur fakturan ska konteras, vilket attestflöde som ska användas, momsavdrag, eventuell periodisering eller andra uppgifter som behövs vid ankomstbokningen. En eventuell fördelning av beloppet mellan olika kostnadsställen är inte heller något problem. Fakturorna ankomstbokas alltså på detta sätt helt automatiskt i Fenix och kommer ut i attestflödet utan någon manuell hantering alls.

Men varför inte spara ännu mer tid?
Många av våra kunder använder också beloppskontroller i EDI-importen. Det innebär att fakturor som blir ankomstbokade med godkända belopp också blir automatattesterade och skickas till betalning direkt.
Helt utan något som helst manuellt handhavande.

Kontakta oss, så berättar vi mer och hjälper er att komma igång med detta.