Fenix Ekonomi kan idag integreras med flera av de största fastighetssystemen på marknaden. En integration mot ditt fastighetssystem kan spara massor av tid och pengar. Här berättar vi hur och varför.

 I alla fastighetssystem hanterar man serviceordrar, dvs. när hyresgästen anmäler ett fel/ärende som behöver åtgärdas av fastighetsägaren. Det kan också vara en fastighetsskötare som registrerar en order för fastigheten, t ex om en tvättmaskin går sönder eller liknande

Via serviceordern registreras den typ av aktivitet/åtgärd som sedan genomförts (byte av kran, ny tvättmaskin, ommålning, golvslipning m m), vilken ofta även kodas mot ett specifikt konto. Fastighetssystemet uppdateras med de aktuella åtgärderna och kopplar samman dessa med aktuell fastighet eller projekt.

Smidigt arbets- och attestflöde
På serviceordern blir även användaren registrerad. När en faktura sedan ankommer via EDI eller tolkas, så hittar Fenix automatiskt serviceordernumret på fakturan. Via detta kan Fenix sen hitta serviceordern i fastighetssystemet och hämta konto samt övrig kontering inklusive projektet. Serviceordern anger också vem som gjort beställningarna och då vet Fenix vem som ska ha fakturan för attest. I Vitec och Momentum kan vi dessutom se om det är schablonmoms, ingen moms eller full moms på serviceordern.

All denna information läggs på fakturan helt automatiskt och fakturan skickas därefter för attest via Fenix Anywhere. Attesten kan ske via nätet på mobil, platta eller i en dator. Man kan bygga ut och automatisera ännu mer eftersom det finns belopp och status på serviceordern. Fenix kan dessutom skicka med länken till serivceordern på fakturan. Serviceordernumret blir också sökbart i Fenix. Tidsbesparingen är stor och kvaliteten på redovisningen blir högre.

Momsen blir alltid rätt
Fenix har idag integration mot Momentum, Vitec Hyra och Fast2. Fler fastighetssystem och inköpsprogram är på väg att integreras på samma sätt. Att sätta upp denna integration i Fenix är inget stort eller långt projekt. Det är ett Fenixprojekt! Snabbt, enkelt och man gör det mesta själv.

Är du intresserad av att se hur det ser ut i verkligheten? Boka en demo här på hemsidan eller kontakta Carl-Gustav Sturesson via cgs@akribi.se.