Det allmännyttiga bostadsbolaget Svedalahem i Svedala är ett av de senaste tillskotten på Akribis kundlista. När de skulle upphandla ett nytt ekonomisystem, var det till slut Fenix som tog hem upphandlingen i konkurrens med flera större konkurrerande system.

Vi fick upp ögonen för Fenix via några kolleger inom allmännyttan och efter att ha tagit ett par referenser från bolag som liknar vårt eget, förstärktes känslan av av att det här är ett system som passar våra behov perfekt. Som en relativt liten ekonomiavdelning är det viktigt för oss att känna trygghet genom att förstå hur systemet är uppbyggt och hur funktionerna ser ut, och det är inte alltid fallet i de lite större systemen. Därför är vi glada att Fenix gick vinnande ur upphandlingen, säger Karin Bjursten, ekonomichef för Svedalahem.

Lösningsorienterat
Svedalahem har dels ett allmännyttigt bostadsbolag med lägenheter och dels dotterbolaget Svedala Exploaterings AB (Svedab) med verksamhetslokaler som kontor, skolor, fritidsanläggningar, vårdboenden etc. Båda bolagen är bl a i behov av projektredovisning för nybyggnation, vilket Fenix hanterar på ett bra sätt. Svedab behövde också ett system för momshantering anpassat för fastighetsbolag, som just i Fenix Ekonomi. Svedalahem tilltalades också av att Akribi är en lösningsorienterad leverantör, som hittar lösningar för att möta kundernas specifika behov.
– Det är väldigt skönt att känna det stödet som kund och det var också en viktig aspekt som vägdes in i vårt val av system. Sen är Fenix ett enkelt system att arbeta med och förstå, vilket också har stor betydelse för oss, säger Karin.

Fakta: Svedalahem
Antal lägenheter: 1241 st
Total lägenhetsyta: Ca 84 000 kvm
Total lokalyta: Ca 90 000 kvm
Omsättning: Ca 200 mkr/år