Treklövern

”Bytet till Fenix gick både snabbt och enkelt”

De nya avskrivningsreglerna för fastighetsbranschen ställer helt nya krav på fastighetsbolagens affärs- och ekonomisystem. För Treklövern Bostads AB i Klippan innebar det att man började leta efter ett system som kunde hantera komponentavskrivningar direkt i anläggningsregistret, och när man fick se Akribis system Fenix så föll alla bitar på plats.

– När vi gick över till att redovisa enligt K3 insåg vi att vi behövde ett system som var bättre anpassat till de specifika behov som finns i fastighetsbranschen, inte minst då problematiken med komponentavskrivningar. En stor fördel är att Fenix har ett anläggningsregister som hanterar detta på ett både bra och smidigt sätt. Ett annat viktigt krav vi hade var att systemet skulle vara enkelt och att vi med våra begränsade resurser skulle kunna hantera systemet löpande utan att behöva köpa en massa konsulttimmar, berättar Johan Karlsson, ekonomichef på Treklövern Bostads AB.

Smidigare än väntat
Treklövern arbetade tidigare i Visma Control och för ett bolag med ett relativt stort fastighetsbestånd och en årlig omsättning på över 70 miljoner kronor, fanns det vissa farhågor inför ett systemskifte. Men när beslutet väl var fattat så gick bytet både snabbare och smidigare än förväntat.
– Vi hade i stort sett bara en enda dag när den löpande redovisningen och leverantörsreskontran låg helt nere. Inläsningen av vårt anläggningsregister via Excel tog någon månad innan allting var på plats.

Hur mycket utbildning krävdes det?
– Utbildningen blir ju en integrerad del av processen att byta system och man lär sig nya saker hela tiden genom att jobba i systemet. Jag upplevde att vi var relativt självgående i det löpande arbetet efter bara två dagars igångsättning. Efter det har jag haft en del återkopplande kontakter med Akribi för att fräscha upp kunskapen om funktioner som används mer sällan.
– Återkopplingen från Akribi har funkat enormt bra. När jag lagt en fråga via mail har jag oftast haft svar inom någon timme.

Vad tycker du är viktigaste skillnader mot ert tidigare system?
– Utöver vissa vitala funktioner, så är det framför allt att Fenix är logiskt och enkelt att arbeta i. Det är mycket användarvänligt och systemet är öppet på så vis att det finns stora möjligheter att plocka ut nyckelinformation och bygga olika rapporter.

Kundfakta: Treklövern Bostads AB
Antal anställda: 12
Omsättning: Cirka 70 MSEK/år