Uddevallahem – det allmännyttiga bostadsföretaget i Uddevalla – är inne på sitt fjärde år med Fenix Ekonomi. Steg för steg är de nu på väg att integrera ekonomisystemet med sitt fastighetssystem Vitec, vilket ytterligare kommer effektivisera och underlätta företagets faktura- och redovisningsrutiner.

Kicki Thuresson är controller på Uddevallahem och genom åren med Fenix har hon utvecklats till en riktig ambassadör för systemet och dess många fördelar.
– Det är helt enkelt ett jättebra program. Jag har jobbat länge i redovisningsbranschen tidigare och där upplevt många olika program och system, men jag måste säga att Fenix ligger i absoluta toppen i jämförelse, förklarar Kicki.

På frågan vad det är som gör att hon håller Fenix som sin favorit, lyfter Kicki fram enkelheten och användarvänligheten, men också att sökfunktionen gör det enkelt att plocka fram specifika data.
– Det går att söka på alla möjliga sätt och det är enkelt att exempelvis plocka fram enskilda fakturor utifrån en viss leverantör eller ett visst projekt. Sen måste jag också lyfta fram Akribis support, där man oftast får hjälp direkt eller åtminstone respons senast samma dag – det är en trygghet för oss som användare.

Integrerade system
Sedan en tid tillbaka kan Fenix Ekonomi integreras med ledande fastighetssystem som Vitec, Momentum och Fast 2. Uddevallahem använder Vitec och man har successivt börjat koppla ihop de bägge systemen för att vinna fler fördelar i sin redovisning. Nu kopplas till exempel all intern tidredovisning till respektive fastighet liksom att alla leverantörsfakturor kopplas till enskilda projekt och serviceordrar. Det underlättar såväl kontering- och attestflöde som projektredovisning och uppföljningar.

– Det sparar mycket tid, som vi kan lägga roligare och mer utvecklande arbetsuppgifter än att kontera leverantörsfakturor. Sen förenklar det mycket i momsredovisningen eftersom systemet håller reda på momsen för det aktuella projektet eller arbetet, beroende på om det handlar om en lägenhet eller fastigheten som helhet.

– Systemet hanterar även alla skattemässiga avskrivningar enligt K3 fullt ut för alla våra anläggningar. Men vi är bara i början av den här integrationen och det finns fler funktioner som vi kommer att försöka använda framöver, avslutar Kicki.

 

Fakta: Uddevallahem

Verksamhet: Uddevallas allmännyttiga bostadsföretag

Antal lägenheter: 4 500

Antal anställda: Cirka 80

Omsättning: Ca 290 mkr/ år