Wessman Barken – det gemensamma VA- och återvinningsbolaget i kommunerna Ludvika och Smedjebacken – är ett av de senaste tillskotten på Akribis kundlista. Efter en noggrann och omfattande inventering av marknaden för ekonomi- och affärssystem var det till slut endast Fenix som uppfyllde alla kraven i Wessman Barkens kravspecifikation.

– Vi sökte ett enkelt och användarvänligt ekonomisystem som samtidigt var tillräckligt kompetent för att hantera många olika bokföringsdimensioner och erbjuda en hög grad av automation. Utan att vara stora och komplexa erbjuder Akribi och Fenix många avancerade funktioner, så vi har inte behövt göra avkall på någonting, säger Patrik Sundberg, controller på Wessman Barken.

Komplicerad konvertering
Han berättar att bolaget samtidigt passat på att ändra hela sin bokförings- och faktureringsstruktur, en både invecklad och tidskrävande process. Även här har Akribi med sin långa erfarenhet av ekonomiarbete varit till stor hjälp.
– Tillsammans med Akribi har vi kunna konvertera och skapa de funktioner vi vill ha i den nya strukturen, och även klarat av att få med oss hela den viktiga historiken in i Fenix.
– En annan viktig del på vår kravlista var att systemet skulle tillåta oss att hantera flera olika bolag på ett smidigt sätt ur redovisningssynpunkt, och även här känner vi att Fenix kan leverera på ett mycket bra sätt, fortsätter Patrik.